ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: +668 4164 3851

ไกลคอล (Glycon)

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : ไกลคอล (Glycon) 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ผู้นำเข้าจำหน่ายไกลคอล (Glycon) หรือ โพรพิลีน ไกลคอล สารเติมแต่งอาหาร ลักษณะเป็นของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

 

รหัสสินค้า : GLY-DOW-200-010
ชื่อสินค้า : Diethylene Glycol n-Butyl Ether (Butyl Carbitol)
CAS No. : 112-34-5
ขนาดบรรจุ : 200 L
สูตร : -
น้ำหนักโมเลกุล : -
ชื่อพ้อง : -

คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ : ของเหลว
สี : ไม่มีสี
กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
น้ำหนักโมเลกุล : 162.23
จุดเดือด (0ซ.) : 224-228
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (0ซ.) : 68
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1) : 0.952
ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) : 5.6
ความหนืด (mPa.sec) : 6.49
ความดันไอ (มม.ปรอท) : 30 ที่ 1300 ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่ (กรัม/100 มล.) : ละลายได้ที่ -0 ซ.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ที่ 0 ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 6.64
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 = 0.15
ppm ที่ 250 ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ : -

 

 

รหัสสินค้า : GLY-TOP-180-009
ชื่อสินค้า : Ethylene Glyeol n-Butyl Ether (BC)
CAS No. : 112-07-2
ขนาดบรรจุ : 200 L
สูตร : -
น้ำหนักโมเลกุล : -
ชื่อพ้อง : -

คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ : ของเหลว
สี : ไม่มีสี ใสกลิ่น : ผลไม้
น้ำหนักโมเลกุล : 160.21
จุดเดือด (0ซ.) : 192
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (0ซ.) : 63
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1) : 0.9424
ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) : 5.5
ความหนืด (mPa.sec) : 1.8
ความดันไอ (มม.ปรอท) : 0.3 ที่ 200 ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่ (กรัม/100 มล.) : 1.7 ที่ 200 ซ.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 4 ที่ 200 ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 6.5
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 = 0.153
ppm ที่ -0 ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ : ละลายในไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลายอินทรีย์

 

 

รหัสสินค้า : GLY-TOC-225-001
ชื่อสินค้า : Ethylene Glycol (EG)
CAS No. : 107-21-1
ขนาดบรรจุ : -
สูตร : -
น้ำหนักโมเลกุล : -
ชื่อพ้อง : -

คุณสมบัติทางกายภาพ
- ของเหลวใส
- ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
- จุดหลอมเหลว 13 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด 196-198 องศาเซลเซียส
- จุดวาบไฟ 230 องศาเซลเซียส

สินค้าที่เกี่ยวข้อง