ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: +668 4164 3851

ไกลคอล และ เอมีน

ติดต่อผู้ขาย

สารเคมีสำหรับทำความสะอาด สารลดแรงตึงผิว เบสสารเคมี ตัวทำละลาย สารป้องกันน้ำแข็งตัว สารหล่อเย็น ส่วนผสมขจัดคราบ ไกลคอล เอมีน ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำหอมบางชนิด

1. TWEEN20 Polysorbate20/ (ทวีน20) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Ethoxylate Alcohol EO5 / (อีโอ5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. Ethoxylate Alcohol EO9 / (อีโอ9) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. Ethoxylate Alcohol EO7 / (อีโอ7) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. Ethoxylate Alcohol EO7 / (อีโอ7) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE (NP10) / เอ็นพี10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE (NP13) / เอ็นพี13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE (NP4) / เอ็นพี4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE (NP9) / เอ็นพี9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Dipropylene Glycol /  ไดโพรพิลีน ไกลคอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. Propylene Glycol /  โพรพิลีน ไกลคอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. Propylene Glycol /  โพรพิลีน ไกลคอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

13. Tri Ethanolamine / ไตรเอทาโนลาไมด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. Di Ethanolamine / ไดเอทาโนลาไมด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. Mono Ethanolamine/ โมโน เอทาโนลาไมน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. DiEthylene Glycol / ไดเอทิลีน ไกลคอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. Ethylene Glycol / เอทิลีน ไกลคอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. Tri Ethanolamine / ไตร เอทาโนลาไมน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19. Propylene Glycol / โพรพีลีน ไกลคอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. Stearyl Alcohol C1898 TFA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21. Cetyl Alcohol C1698 TFA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22. Glycerine TK ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23. Glycerine 99.5% GCC. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24. Glycerine 99.5% Thaiglycerine ดูรายละเอียดเพิ่มเติม