ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: 08-4164-3851

โพลิเมอร์

ติดต่อผู้ขาย

สารสารเติมแต่งในโพลีเมอร์และน้ำมันหล่อลื่น มีความเหนียว Oxyalkylene Polymer / USPใช้เป็นสารผนึก สารยึดเกาะ สารเคลือบผิว นอกจากนี้เป็นตัวทำละลายในสารอื่นๆได้ดีอีกดัวย