ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: 08-4164-3851

สารทำละลาย

ติดต่อผู้ขาย

สารทำละลาย เป็นสารละลายในอุตสาหกรรม เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมยาง โดยสามารถละลายได้ทั้งยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ และสามารถใช้ล้างชิ้นงานภายนอกทั่วไปได้ เช่น คราบน้ำมัน จาระบี จากเหล็ก/โลหะ

1. DSP 80/100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Topsol 60/145 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. WS-200 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. Solovent-3040 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. Hexane ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. Monoethanolamine ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. Ethyl Acetete ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. N Propylbromibe (NPB) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. "Dimethylformamide (DMF)" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Trichloroethylene (TCE) ยี่ห้อ BEFAR ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. Methylene Chloride (MC) ยี่ห้อ FORMOSA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. Methylene Chloride (MC) ยี่ห้อ LUXI ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. Butyl Acetate (BA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. Ethyl Acetate (EA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. Ethanol 95% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. Ethanol 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. Methanol ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. Isopropyl Alcohol (IPA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19. Methyl Ethyl ketone (MEK) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. Acetone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21. Toluene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22. Xylene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

23. Isopar-H ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24. Isopar-L ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25. Solvent D 80 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26. Solvent D 40 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
27. Solvesso 150 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28. Solvesso 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29. Heptane ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30. Cyclohexanone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31. Diisononyl Phthalate (DINP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
32. Diothyl Phthalate/ DOP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
33. IP Clean LX ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
34. MC (Methylene Chloride) Jinling ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
35. MC (Methylene Chloride) JUHUA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
36. MC (Methylene Chloride) Meilan ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
37. Methyl Isobutyl Ketone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
38. N-Methyl-2 Pyrrolidone (NMP) 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
39. PEG 200 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
40. PEG 400 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
41. PEG 600 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
42. Perchioroethylene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
43. Thinner 2A ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
44. Thinner 3A ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
45. โซเดียม เมต้าซิลิเกต Sodium Metra Silicate (SMC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม