ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: +668 4164 3851

เคมีพื้นฐาน

ติดต่อผู้ขาย

สารเคมีพื้นฐาน เป็นกรดไขมันอิ่มตัว เบสสารเคมี ใช้เป็นส่วนผสมหรือสารหล่อลื่น เอสเตอร์ เครื่องปรุงพื้นฐาน โซเดียม กรดฟอสฟอริก แอมโมเนีย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสารตั้งต้น

1. Boric Acid 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Sodium Hydroxide (Caustic Soda) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. Hydrogen Peroxide 50% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. Sup Guard G ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. Caustic Soda Flakes 99% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. Refined Salt เกลือบริสุทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. NaCl 99% (เกลือแบบแห้ง 99%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. Formaline 40% (ฟอร์มาลีน 40%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. Soda Ash Light Sodium Carbonate (โซดาแอชไลท์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Sodium Hypochlorite 10 % (คลอรีนน้ำ 10%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. Calcium Hypochlorite 65 % (คลอรีนเม็ด 65%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. Copper Sulpate (คอปเปอร์ ซัลเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. Hydrogenperoxide 50% (ไฮโดรเยนเปอร์อ็อกไซด์ 50%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. Trisodium Phosphate (ไตรโซเดียมฟอสเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. Sodium Tripolyphosphate (โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. Phosphoric Acid 85% (ฟอสฟอริค แอซิค 85%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. Citric Acid Anhydrous Food Grade 99% (กรดมะนาว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. Sodium Hydroxide (โซดาไฟน้ำ 50%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19. Sodium Hydroxide (โซดาไฟเกร็ด 98%-99%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. Titanium Dioxide (TiO2) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

21. Stearic Acid35%,38%,52%,65% / สเตียริก เอซิค ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22. BA (Butyl Acetate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23. SORBITOL 70% CHINA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24. Tetrapostassium Pyrophosphate TKPP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25. โซเดียม เบนโซเอต (Sodium Benzoate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26. โซเดียม เฮกซะ เมต้าฟอสเฟต (Sodium Hexa Meta Phosphate) SHMP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
27. โพแทสเซียม ซัลเฟต (Potassium Sulfacte) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28. โพลี อลูมิเนียม คลอไรด์ (Poly Aluminium Chloride) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29. แมคนีเซียม คลอไรด์ (Magesium Chloride) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30. คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper Sulfate) จุลสี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid 85%) Food Grand ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
32. แอมโมเนียเหลว 27% (Ammonium Hydroxide 27%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
33. ฟอร์มาลีน (Formalin 40%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
34. กรดไนตริค Nitric Acid 68% (กรดดินประสิว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
35. โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphate) STPP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
36. กรดไฮโดรคลอลิค เอสิค35% (กรดเกลือ) Hydro Chloric Acid 35% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
37. กรดน้ำส้ม (Acetic Acid 99.85%) AcOH ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
38. กรดมะนาว โมโนไฮเดรต Citric Acid99%(Monohydrate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม