ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: 08-4164-3851

เคมีทำความสะอาด

ติดต่อผู้ขาย

เคมีทำความสะอาด

1. Myristic Acid99% / ไมริสติก เอซิค 99% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Nitric Acid 68% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. OLEIC ACID Malaysia ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. STAB 18 KOREA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. Trilon B Pulver (EDTA4Na) BASF ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. Sodium Meta Silicate ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. บอแร็กซ์ (Borax) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) (FOOD GRAND) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต (Sodium Percarbonate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติ

10. โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulphate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. Hydro Chloric Acid 35% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. Acetic Acid 99.85% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต (Tetrapotassium Pyrophosphate) (TKPP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. โซเดียม เมต้าซิลิเกต Sodium Metra Silicate (SMC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. กรดซัลฟิลลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. แอมโมเนียเหลว 27% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. กรดไฮโดรฟลูออริก เอสิค Hydro Fluoric Acid 70% (กรดกัดแก้ว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม