ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่: +668 4164 3851

1. TCE (Trichloroethylene) SPC ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Cyclohexanone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. Perchioroethylene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. TCE (Trichloroethylene) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. MC (Methylene Chloride) Jinling ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. MC (Methylene Chloride) Meilan ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. MC (Methylene Chloride) Fomosa ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. MC (Methylene Chloride) JUHUA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. MC (Methylene Chloride) LUXI ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Butyl Carbitol ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. BC (Butyl Cellosolve) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. EA (Ethy Acetate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. PEG 600 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. PEG 400 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. PEG 200 Petronas ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. ไตโซเดียม ฟอสเฟต (Trisodium Phosphate) (TSP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. โซเดียม เมต้าซิลิเกต Sodium Metra Silicate (SMC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ Hydrogen Peroxide 50% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19. WAX – 220 ( 22% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. WAX – 502 ( 20% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21. WAX – 910 ( 19% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22. ดันฝุ่น B ( มีกลิ่นนมแมว ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23. ดันฝุ่น A ( ไม่มีกลิ่น ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24. N-Methyl-2 Pyrrolidone (NMP) 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25. N Propylbromibe (NPB) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

26. Methyl Isobutyl Ketone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
27. IP Clean LX ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28. I Sopar-H ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29. Diisononyl Phthalate (DINP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30. Diothyl Phthalate/ DOP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31. Dimethylformamide (DMF) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
32. Ethanol 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
33. Ethanol 95% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
34. Isopropyl Alcohol (IPA) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
35. Methanol ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
36. Acetone ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
37. Methyl Ethyl ketone (MEK) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
38. Xylene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
39. Toluene ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
40. Solvesso 150 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
41. Solvesso 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
42. Thinner 3A ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
43. Thinner 2A ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
44. Sovent Hexane ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
45. Sovent ISOPAR-L ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
46. Sovent D80 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
47. Sovent D40 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
48. Sovent 3040 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
49. Solvent DSP 80/100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
50. Sovent WS-200 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
51. Sovent Topsol 60/145 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม