สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   219  
4 Jul 2023   217  
5 Jul 2023   85  
6 Jul 2023   155  
7 Jul 2023   167  
8 Jul 2023   125  
9 Jul 2023   131  
10 Jul 2023   429  
11 Jul 2023   233  
12 Jul 2023   233  
13 Jul 2023   150  
14 Jul 2023   96  
15 Jul 2023   117  
16 Jul 2023   105  
17 Jul 2023   159  
18 Jul 2023   242  
19 Jul 2023   118  
20 Jul 2023   125  
21 Jul 2023   240  
22 Jul 2023   175  
23 Jul 2023   109  
24 Jul 2023   184  
25 Jul 2023   128  
26 Jul 2023   135  
27 Jul 2023   152  
28 Jul 2023   133  
29 Jul 2023   98  
30 Jul 2023   109  
31 Jul 2023   247