สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2021   64  
2 Jan 2021   67  
3 Jan 2021   97  
4 Jan 2021   121  
5 Jan 2021   101  
6 Jan 2021   94  
7 Jan 2021   187  
8 Jan 2021   109  
9 Jan 2021   55  
10 Jan 2021   86  
11 Jan 2021   113  
12 Jan 2021   129  
13 Jan 2021   177  
14 Jan 2021   130  
15 Jan 2021   160  
16 Jan 2021   367  
17 Jan 2021   112  
18 Jan 2021   147  
19 Jan 2021   93  
20 Jan 2021   116  
21 Jan 2021   98  
22 Jan 2021   95  
23 Jan 2021   74  
24 Jan 2021   87  
25 Jan 2021   90  
26 Jan 2021   81  
27 Jan 2021   68  
28 Jan 2021   192  
29 Jan 2021   118  
30 Jan 2021   100  
31 Jan 2021   58