สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   175  
2 Jun 2023   142  
3 Jun 2023   147  
4 Jun 2023   129  
5 Jun 2023   330  
6 Jun 2023   223  
7 Jun 2023   117  
8 Jun 2023   147  
9 Jun 2023   261  
10 Jun 2023   197  
11 Jun 2023   118  
12 Jun 2023   201  
13 Jun 2023   190  
14 Jun 2023   82  
15 Jun 2023   115  
16 Jun 2023   102  
17 Jun 2023   96  
18 Jun 2023   97  
19 Jun 2023   135  
20 Jun 2023   204  
21 Jun 2023   124  
22 Jun 2023   91  
23 Jun 2023   106  
24 Jun 2023   128  
25 Jun 2023   126  
26 Jun 2023   230  
27 Jun 2023   153  
28 Jun 2023   129  
29 Jun 2023   178  
30 Jun 2023   155