สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2023   373  
2 May 2023   166  
3 May 2023   148  
4 May 2023   188  
5 May 2023   201  
6 May 2023   115  
7 May 2023   127  
8 May 2023   186  
9 May 2023   212  
10 May 2023   110  
11 May 2023   115  
12 May 2023   107  
13 May 2023   95  
14 May 2023   115  
15 May 2023   189  
16 May 2023   231  
17 May 2023   136  
18 May 2023   206  
19 May 2023   104  
20 May 2023   127  
21 May 2023   122  
22 May 2023   139  
23 May 2023   243  
24 May 2023   144  
25 May 2023   199  
26 May 2023   137  
27 May 2023   231  
28 May 2023   158  
29 May 2023   229  
30 May 2023   176  
31 May 2023   278