สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2023   147  
2 Apr 2023   225  
3 Apr 2023   224  
4 Apr 2023   234  
5 Apr 2023   131  
6 Apr 2023   131  
7 Apr 2023   119  
8 Apr 2023   154  
9 Apr 2023   104  
10 Apr 2023   187  
11 Apr 2023   204  
12 Apr 2023   679  
13 Apr 2023   121  
14 Apr 2023   130  
15 Apr 2023   123  
16 Apr 2023   120  
17 Apr 2023   196  
18 Apr 2023   199  
19 Apr 2023   146  
20 Apr 2023   145  
21 Apr 2023   148  
22 Apr 2023   113  
23 Apr 2023   95  
24 Apr 2023   329  
25 Apr 2023   91  
26 Apr 2023   102  
27 Apr 2023   130  
28 Apr 2023   120  
29 Apr 2023   184  
30 Apr 2023   185