สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   158  
2 Mar 2023   217  
3 Mar 2023   159  
4 Mar 2023   165  
5 Mar 2023   123  
6 Mar 2023   401  
7 Mar 2023   296  
8 Mar 2023   143  
9 Mar 2023   183  
10 Mar 2023   209  
11 Mar 2023   119  
12 Mar 2023   137  
13 Mar 2023   262  
14 Mar 2023   281  
15 Mar 2023   136  
16 Mar 2023   163  
17 Mar 2023   138  
18 Mar 2023   218  
19 Mar 2023   160  
20 Mar 2023   217  
21 Mar 2023   392  
22 Mar 2023   119  
23 Mar 2023   110  
24 Mar 2023   137  
25 Mar 2023   86  
26 Mar 2023   75  
27 Mar 2023   208  
28 Mar 2023   260  
29 Mar 2023   103  
30 Mar 2023   109  
31 Mar 2023   126