สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   83  
2 Feb 2023   150  
3 Feb 2023   87  
4 Feb 2023   130  
5 Feb 2023   100  
6 Feb 2023   210  
7 Feb 2023   260  
8 Feb 2023   169  
9 Feb 2023   126  
10 Feb 2023   116  
11 Feb 2023   138  
12 Feb 2023   84  
13 Feb 2023   200  
14 Feb 2023   217  
15 Feb 2023   156  
16 Feb 2023   154  
17 Feb 2023   155  
18 Feb 2023   74  
19 Feb 2023   77  
20 Feb 2023   186  
21 Feb 2023   213  
22 Feb 2023   139  
23 Feb 2023   141  
24 Feb 2023   104  
25 Feb 2023   237  
26 Feb 2023   141  
27 Feb 2023   286  
28 Feb 2023   277