สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2023   126  
2 Jan 2023   147  
3 Jan 2023   93  
4 Jan 2023   103  
5 Jan 2023   93  
6 Jan 2023   123  
7 Jan 2023   134  
8 Jan 2023   128  
9 Jan 2023   97  
10 Jan 2023   109  
11 Jan 2023   184  
12 Jan 2023   136  
13 Jan 2023   86  
14 Jan 2023   115  
15 Jan 2023   78  
16 Jan 2023   123  
17 Jan 2023   208  
18 Jan 2023   92  
19 Jan 2023   117  
20 Jan 2023   133  
21 Jan 2023   275  
22 Jan 2023   500  
23 Jan 2023   220  
24 Jan 2023   201  
25 Jan 2023   101  
26 Jan 2023   110  
27 Jan 2023   118  
28 Jan 2023   114  
29 Jan 2023   118  
30 Jan 2023   253  
31 Jan 2023   187