สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2021   130  
2 Aug 2021   120  
3 Aug 2021   119  
4 Aug 2021   134  
5 Aug 2021   225  
6 Aug 2021   92  
7 Aug 2021   544  
8 Aug 2021   176  
9 Aug 2021   179  
10 Aug 2021   539  
11 Aug 2021   137  
12 Aug 2021   130  
13 Aug 2021   145  
14 Aug 2021   155  
15 Aug 2021   73  
16 Aug 2021   170  
17 Aug 2021   452  
18 Aug 2021   766  
19 Aug 2021   199  
20 Aug 2021   308  
21 Aug 2021   284  
22 Aug 2021   155  
23 Aug 2021   197  
24 Aug 2021   140  
25 Aug 2021   187  
26 Aug 2021   211  
27 Aug 2021   207  
28 Aug 2021   198  
29 Aug 2021   264  
30 Aug 2021   203  
31 Aug 2021   216