สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   149  
2 Jun 2021   153  
3 Jun 2021   102  
4 Jun 2021   154  
5 Jun 2021   113  
6 Jun 2021   125  
7 Jun 2021   136  
8 Jun 2021   96  
9 Jun 2021   123  
10 Jun 2021   145  
11 Jun 2021   165  
12 Jun 2021   99  
13 Jun 2021   191  
14 Jun 2021   197  
15 Jun 2021   96  
16 Jun 2021   112  
17 Jun 2021   118  
18 Jun 2021   155  
19 Jun 2021   85  
20 Jun 2021   92  
21 Jun 2021   113  
22 Jun 2021   158  
23 Jun 2021   122  
24 Jun 2021   95  
25 Jun 2021   80  
26 Jun 2021   75  
27 Jun 2021   78  
28 Jun 2021   101  
29 Jun 2021   116  
30 Jun 2021   149