สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   472  
2 Apr 2021   299  
3 Apr 2021   119  
4 Apr 2021   111  
5 Apr 2021   92  
6 Apr 2021   132  
7 Apr 2021   342  
8 Apr 2021   272  
9 Apr 2021   218  
10 Apr 2021   94  
11 Apr 2021   83  
12 Apr 2021   162  
13 Apr 2021   120  
14 Apr 2021   93  
15 Apr 2021   134  
16 Apr 2021   127  
17 Apr 2021   94  
18 Apr 2021   116  
19 Apr 2021   195  
20 Apr 2021   156  
21 Apr 2021   163  
22 Apr 2021   168  
23 Apr 2021   191  
24 Apr 2021   127  
25 Apr 2021   126  
26 Apr 2021   179  
27 Apr 2021   150  
28 Apr 2021   152  
29 Apr 2021   181  
30 Apr 2021   199