สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2021   139  
2 Dec 2021   175  
3 Dec 2021   198  
4 Dec 2021   158  
5 Dec 2021   118  
6 Dec 2021   186  
7 Dec 2021   116  
8 Dec 2021   166  
9 Dec 2021   117  
10 Dec 2021   133  
11 Dec 2021   329  
12 Dec 2021   143  
13 Dec 2021   155  
14 Dec 2021   105  
15 Dec 2021   206  
16 Dec 2021   125  
17 Dec 2021   220  
18 Dec 2021   203  
19 Dec 2021   164  
20 Dec 2021   213  
21 Dec 2021   139  
22 Dec 2021   123  
23 Dec 2021   152  
24 Dec 2021   125  
25 Dec 2021   227  
26 Dec 2021   99  
27 Dec 2021   144  
28 Dec 2021   141  
29 Dec 2021   107  
30 Dec 2021   157  
31 Dec 2021   157