สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2021   156  
2 Nov 2021   153  
3 Nov 2021   91  
4 Nov 2021   161  
5 Nov 2021   161  
6 Nov 2021   171  
7 Nov 2021   160  
8 Nov 2021   130  
9 Nov 2021   139  
10 Nov 2021   173  
11 Nov 2021   159  
12 Nov 2021   160  
13 Nov 2021   315  
14 Nov 2021   104  
15 Nov 2021   129  
16 Nov 2021   142  
17 Nov 2021   104  
18 Nov 2021   129  
19 Nov 2021   193  
20 Nov 2021   163  
21 Nov 2021   125  
22 Nov 2021   110  
23 Nov 2021   225  
24 Nov 2021   148  
25 Nov 2021   207  
26 Nov 2021   192  
27 Nov 2021   159  
28 Nov 2021   154  
29 Nov 2021   207  
30 Nov 2021   201